SĀKUMS

Aktualitātes

Nov 30

WhatsApp Image 2018-11-30 at 19.08.50

2018. gada 1. novembrī Talsu komersantu klubs (TKK) organizēja Biznesa pusdienas, kurās TKK biedri tikās ar Talsu novada domes deputātiem un pašvaldības vadību, ar mērķi veicināt abu pušu aktīvu sadarbību. No pašvaldības puses uz tikšanos bija ieradušies Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš, Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks, Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko, deputāti Edgars Zelderis, Lauris Pīlēģis, Ilva Norenberga, Gundars Sebris, Inga Gluzda un Andis Astrātovs, bet Talsu komersantu klubu pārstāvēja Eliko Bērziņa, Kaspars Eihe, Alvis Krēķis, Ieva Krēķe, Andis Rērihs, Līga Loza, Lienīte Skaraine, Kristīna Bidzāne, Raimonds Gulbis, Jānis Grahoļskis, Ieva Bērziņa, Viktors Miķelsons, Aivars Maķevics, Kaspars Lubiņš, Kaspars Kalniņš, Jānis Dumbrājs, Andris Pabērzs, Jurijs Zaļupe, Arnis Briedis, Māra Martīne, Zane Bārbale un pieaicinātā viešņa Baiba Garance, SIA Seastone pārdošanas daļas vadītāja. Biznesa pusdienas vadīja moderatore Inga Ieviņa, Ventspils brīvostas pārvaldes sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja.

Tikšanos ar uzrunu atklāja Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols, novēlot klātesošajiem runāt, dalīties, meklēt idejas un rast risinājumus turpmākajai sadarbībai.

Kā pirmā tika pieteikta tēma sadarbības veicināšana starp pašvaldību un Talsu novada uzņēmējiem. Aktīvas diskusijas rezultātā, abās puses vienojās, ka šāda veida tikšanos nepieciešams rīkot regulāri, apmēram reizi ceturksnī, lai varētu efektīvi diskutēt par tā brīža aktuālajiem jautājumiem un uzņēmēju interesēm, turklāt šāds tikšanas formāts būs efektīvs un mērķēts uz noteiktu rezultātu.

Pašvaldības pārstāvji tika aicināti atbalstīt ideju reizi gadā organizēt godināšanas pasākumu uzņēmējiem, tādā veidā liekot uzņēmējiem izjust to, ka viņi ir novērtēti un izcelt viņu pienesumu gan sabiedriskajā, gan ekonomikas jomā. Godināšanas pasākums varētu tikt veidots kā Uzņēmēju dienas vai Uzņēmēju gada pasākums, kura laikā, visiem novada uzņēmējiem būtu iespēja tikties, savstarpēji apmainīties ar informāciju, iepazīstināt dalībniekus ar savu piedāvājumu un pakalpojumu klāstu, kā arī godināt uzņēmējus dažādās nominācijās. Šādi pasākumi uzņēmējiem jau tiek rīkoti Tukumā, Ventspilī un citās Latvijas pilsētās. Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš izteica atbalstu šai idejai. Tiek nolemts, ka TKK biedri pārrunās iespējamo pasākuma formātu un sniegs informāciju Talsu novada pašvaldības uzņēmējdarbības speciālistam, ar mērķi organizēt šo pasākumu jau nākamajā gadā un cerību, ka šis pasākums tiks iedibināts par ikgadēju tradīciju.

Svarīgs diskusijas jautājums bija uzņēmējdarbības speciālista pozīcija Talsu novada pašvaldībā, ar kuru uzņēmēji ikdienā varētu kontaktēties, uzdodot sev interesējošos jautājumus. Talsu novada pašvaldības izpilddirektors Modris Jaunvalks darīja zināmu, ka 05.11.2018. noslēgsies pieteikšanās uz konkursu augtākminētajam amatam. TKK biedri izteica vēlmi, lai pārstāvis no TKK tiktu iekļauts izvērtēšanas komisijas sastāvā un varētu piedalīties darba intervijās ar amata kandidātiem, ar mērķi palīdzēt pieņemt lēmumu amata kandidāta atlases procesa efektīvai noslēgšanai. M. Jaunvalks apstiprināja, ka tas ir iespējams un apņēmās informēt uzņēmējus par interviju sākuma datumiem.

Jānis Grahoļskis izteica ierosinājumu, nākamo pašvaldības tikšanos ar TKK uzņēmējiem organizēt tā, lai pašvaldība varētu prezentēt 2019.gada budžeta aplēses un sniegtu informāciju par investīciju apjomiem un to izmantošanu saskaņā ar pašvaldības attīstības plānu. Tikšanās nepieciešama, lai uzņēmēji būtu informēti par attīstības plāniem, varētu plānot un veiksmīgi realizēt savu darbību. Deputāts Andis Astrātovs informēja klātesošos, ka uzņēmējiem ir iespēja doties uz komitejām un iepazīties ar budžeta prezentāciju, taču uzņēmēji iebilda, argumentējot, ka komitejās nav iespējams uzdot sev interesējošos jautājumus un gūt uz tiem atbildes, ir tikai iespēja noskatīties prezentāciju, turklāt uzņēmējiem ir vēlme veidot diskusiju un saņemt atbildes uz jautājumiem, netraucējot pašvaldības komiteju darba kārtību un gaitu. Uzņēmēji saņēma atbildi, ka šāda tikšanas esot iespējama divu mēnešu laikā pēc valsts budžeta apstiprināšanas.

Nākamā diskusijas tēma bija pašvaldības iepirkumi. Diskusijas rezultātā atklājās, ka šī ir smaga tēma ne tikai uzņēmējiem, kuri par iepirkumiem netiek savlaicīgi informēti, kā rezultātā nevar atbilstoši sagatavoties, bet arī pašvaldības iepirkuma komisijai, kuras kapacitāti traucē slikti sagatavoto nolikumu kvalitāte un neprognozējamie, strauji virzāmie projekti. Nepieciešami profesionāla personāla resursi projektu sagatavošanai – darbinieki attīstības nodaļas vai komunālajā nodaļā (kurā šobrīd ir ļoti nopietnas problēmas), vai būvvaldē. Ainavu arhitekts, piemēram, varētu atbildēt par apzaļumošanas iepirkumiem. Projektiem jābūt kvalitatīvi sagatavotiem pirms iesniegšanas iepirkuma komisijai.

Uzņēmēji izteica vēlēšanos, jau šajā gadā tikt informētiem par investīciju un iepirkumu plāniem. Pašvaldības pārstāvji skaidroja, ka šos plānus bieži nākas mainīt domes lēmumu, ministru kabineta noteikumu grozījumu dēļ. Problēma ir tajā, ka nav vienota iepirkuma nolikuma un stingri noteiktu iepirkumu plānu, kas traucē strādāt gan iepirkuma komisijai, gan uzņēmējiem.

Pēdējā tēma, par kuru tika diskutēts šajā tikšanās reizē, bija saistīta ar Talsu novada tēlu. Pašvaldība zināmā mērā ir kā mārketinga platforma uzņēmējiem un Talsu novada tēlam jābūt veiksmīgam, ar mērķi veidot labvēlīgu vidi esošo uzņēmumu plānveidīgai attīstībai, jauno uzņēmumu izveidei un vērstam uz sadarbības stiprināšanu starp sociāliem partneriem. TKK biedri izteica pašvaldībai priekšlikumu piesaistīt pieredzējušu mārketinga speciālistu, kurš rūpētos par Talsu pilsētas un novada tēla plānveidīgu veidošanu un popularizēšanu. Šobrīd tas tiek darīts, izmantojot tādus esošos resursus kā Talsu TV. Novadam ir pietiekami daudz veiksmes stāstu, ar kuriem lepoties un stāstīt visai Latvijai.

Talsu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļas vadītāja Inita Fedko informē, ka šī gada martā tika uzsākta jaunā Talsu novada zīmola izstrāde. Tika noslēgts līgums ar SIA “Dizaina studija TEIKA” un komunikācijas stratēģi Lieni Kupči. Šāds lēmums pieņemts, lai sakārtotu esošo simbolu un logo daudzskaitlibu un tādā veidā arī organizētu strukturizētu pašvaldības komunikāciju. Vienota zīmola trūkums izpaudās arī domājot par jaunas pašvaldības mājaslapas izstrādi. Šobrīd ir izstrādāts jaunais logo – stilizēta etnogrāfiskā Talsu saulītes zīme, bet netiks aizmirsts arī par svītrkoda lietojumu. Tiklīdz būs pabeigts darbs pie zimola komunikācijas stratēģijas un zīmolgrāmatas, tā būs jāizstrādā saistošie noteikumi, kas noteiks jauno simbolu lietojumu.                                                                                            Šobrīd viena no nepilnībām ir neesošais mārketinga speciālists Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļā. Tas būs izaicinājums -ieviest jauno zīmolu un šobrīd, bez visiem nepieciešamajiem dokumentiem, vēl nav īstas skaidrības, kā tas izdosies un kā to paveikt.

Diskusijas izskaņā, dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka par iepirkumiem pašvaldībā un kopējo Talsu novada attīstības plānu vēl ir nepieciešams pamatīgi diskutēt. Šīs ir tēmas, kurām nepieciešams veiksmīgs risinājums, lai novadā esošie uzņēmēji varētu augt un attīstīties, tādā veidā attīstot arī Talsu novadu.

WhatsApp Image 2018-11-30 at 19.01.28 WhatsApp Image 2018-11-30 at 19.02.00WhatsApp Image 2018-11-30 at 19.23.09Aptaujas

Pašlaik nav pieejama neviena aptauja

Tuvākie notikumi

oktobris 2020
P O T C P Se Sv
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1