SĀKUMS

Aktualitātes

Sep 07

TKK tikšanās.

Šī gada 10.augustā Talsu novada pašvaldības pārstāvji tikās ar Talsu Komersantu kluba (TKK) biedriem, lai sniegtu atbildes uz TKK biedru jautājumiem, kā arī, lai iepazīstinātu ar pašvaldībā īstenotajiem un plānotajiem projektiem un to virzības gaitu. Uz tikšanos bija ieradušies TKK biedri, vairāki Talsu novada pašvaldības darbinieki, pagastu pārvaldnieki un domes deputāti. Klātesošajiem tika sniegta informācija par aktualitātēm projektu realizācijā, par novada ceļu stāvokli un gaidāmajiem remontdarbiem novadā.
Tikšanās sākumā Talsu novada domes priekšsēdētājs Dainis Karols uzsvēra, ka šāda tikšanās bija nepieciešama ne tikai tāpēc, lai sniegtu informāciju par procesiem, kas notiek pašvaldībā, bet arī tādēļ, lai veicinātu savstarpējo komunikāciju un sadarbību.

Lai klātesošos informētu par plānotajiem valsts ceļu remontdarbiem, vispirms ar prezentāciju uzstājās Satiksmes ministra padomnieks ceļu infrastruktūras un pašvaldību jautājumos Reinis Uzulnieks. Viņš, stāstot par pašreizējiem un nākotnē plānotajiem autoceļu remontdarbiem, neslēpa, ka lielākais finansējuma īpatsvars tiek ieguldīts valsts ceļos, reģiona ceļus atstājot otrajā plānā. Turpinot prezentāciju, Reinis Uzulnieks uzsvēra, ka šogad autoceļu finansējums ir lielākais, kāds Latvijā līdz šim bijis, t.i., 357,8 miljoni eiro (no tā 124 miljoni ir Eiropas Savienības (ES) fondu finansējums).

Par Talsu novada attīstības projektiem un to gaitu stāstīja Talsu novada pašvaldības attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāja Jolanta Skujeniece. Par visiem projektiem, par ko speciāliste stāstīja, ir runāts jau vairākkārt, bet lielākie ir šādi: 6.augustā ir sākti Galvenās bibliotēkas būvniecības darbi Brīvības ielā 17a kopējās izmaksas sastāda 3 012 633 eiro (no tā ES finansējums: 1 439 370 eiro), Raiņa ielas pārbūve Talsos kopā izmaksās 2 463 453 eiro, no kā ES fondi sedz 417 055 eiro un valsts budžeta dotācija sastāda 492 056 eiro,projekta termiņš ir 02.08.2018. – 01.08.2020., savukārt Celtnieku, Laukmuižas un Jaunās celtnieku ielas pārbūves un izbūves plānotās izmaksas ir 1 849 049 eiro, no kā lielāko daļu jeb 1 491 750 eiro sedz ES, vēl ir daudz neskaidrību par Talsu tirgus pārbūves projektu. Bez šiem lielākajiem ir vēl arī daudz citu projektu: Jēkaba ceļakultūras mantojuma un
mākslas jaunrades magnēti, Mācību vides uzlabošana
Talsu novada vispārējās izglītības iestādēs, Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā, Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai, Baltu ceļš (The Balts` road), „Installation of video security surveillance cameras for ensuring safety in towns of Latvia and Lithuania” videokameras, Zīmju takas Pūņās, Atpūtas vietas labiekārtošana Tiņģerē, Īves pagastā, Āra aktīvās atpūtas vietas izveide Virbu pagastā, Tiņģeres brīvdabas estrādes būvniecība, Dupurkalna brīvdabas estrādes būvniecība un teritorijas labiekārtošana, Brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsta centra Pastendē darbības paplašināšana un dažādošana, Aktīvā atpūtas centra izveide Mundigciemā, Sporta un izklaides laukuma izveide bērniem un pieaugušajiem Stendē, Radošā terase Pastendē – vieta, kur ģimenēm pulcēties, Meliorācijas sistēmu pārbūve un atjaunošana Talsu novadā, Grants ceļu pārbūve Talsu novadā 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.kārta, Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei, Proti un dari un projekti ar pašvaldības budžeta finansējumu: Deviņu pakalnu koncepcija/Ķēniņkalna labiekārtošana, Vides mākslas objekts «Latvijas saule”, Sporta infrastruktūras attīstība Talsos, Lielā iela 25, Talsi, logu restaurācija, Velo koncepcijas izstrāde, Tualešu izbūve laukumā pie Talsu ezera, Rīgas ielas projektēšana, Lāčplēša kara ordeņa kavalieru piemiņas vietas izveide, PII “Vīnodziņa« būvniecība Sabilē, PII «Zīlīte» Vandzenē, Vienotā klientu apkalpošanas centra izveide, Tematiskā plānojuma
«Talsu pakalnu loka dzīvināšanas plāns 2019.-2025. gadam» izstrāde, Kultūrvēsturisko vērtību inventarizācija un definēšana Talsu vecpilsētā un vēl daži pašvaldības līdzfinansētie konkursi, kuru administrēšanu nodrošina APPVN.

Pēc prezentācijām klātesošie uzdeva sev interesējošos jautājumus, uz kuriem tika sniegtas atbildes.

Foto no Talsu novada pašvaldības Facebook konta.

TKK tiekasAptaujas

Pašlaik nav pieejama neviena aptauja

Tuvākie notikumi

jūlijs 2020
P O T C P Se Sv
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2